Start

Poczuj się zdrowy, witalny i w końcu wyleczony,

                                                                     Twoja ścieżka do zdrowia.

 

 

I Mikroskopowe badanie żywej krople krwi, co to takiego?

Badanie żywej kropli krwi polega na ocenie zdolności organizmu do utrzymania wewnętrznej stabilności, zwanej homeostazą. Naukowe testy mikroskopii zwane testami na żywych komórkach są metodą służącą ocenie wewnętrznego, biologicznego środowiska człowieka. Początki stosowania tej metody datuje się na początek ubiegłego stulecia. Obserwowano wtedy krew pod kątem obecności krętków bladych we krwi, świadczących o zachorowaniu na syfilis. Obecnie dzięki dużych powiększeń i kamery cyfrowej, która jest zainstalowana na osi optycznej mikroskopu przesyłany jest bezpośrednio, na bieżąco obraz pobranej krwi na ekran komputera. W trakcie badania można zrobić zdjęcia krwi i później mogą one służyć do porównania. Na badaniu widzimy poruszające się erytrocyty, leukocyty oraz inne składniki żywej krwi, jak również elementy niepożądane w osoczu tzn. oprócz stałych elementów, które są we krwi zauważalne są też struktury patologiczne.

Jeżeli wszystkie badania laboratoryjne masz w normie, a czujesz się źle powinieneś wykonać badanie żywej kropli krwi. Zapraszamy do wykonania mikroskopowego badania żywej kropli krwi w Szczecinie przy ulicy Koralowej 5. Mieści się tam Centrum diagnostyki i naturoterapii BioSkan Medica.