Dlaczego krew jest taka ważna?

Krew jest płynem ustrojowym i składa się z:

 • osocza- płynna substancja międzykomórkowa,
 • elementów morfotycznych tj. erytrocyty, leukocyty i płytki krwi, czyli trombocyty.

Krew za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Jest to płynna tkanka łączna krążącą w naczyniach krwionośnych jako układ krwionośny zamknięty lub w jamie ciała układ krwionośny otwarty. W skład krwi wchodzą składniki komórkowe ok. 44% i osocze ok. 55%.

Funkcje krwi w organizmie

 • jest nośnikiem tlenu,
 • dostarcza substancji odżywczych,
 • odprowadza produkty przemiany materii, (odprowadza do płuc dwutlenek węgla, a do nerek zbędne produkty przemiany materii,
 • substancji energetycznych i mineralnych,
 • zbędnych produktów metabolizmu ( np. mocznik)
 • transportuje hormony, witamin,
 • utrzymanie stałego ph krwi
 • reguluje ciśnienie wewnętrzne,
 • utrzymuje ciepłotę ciała,
 • zabezpiecza przed wykrwawieniem w przypadku zranienia z udziałem elementów układu krzepnięcia.
 • udział w reakcjach obronnych z udziałem systemu immunologicznego.

Leave a reply