Ciężkie metale we krwi

Rozprzestrzenianie się ciężkich metali w środowisku jest bardzo niebezpieczne dla ludzi i organizmów żywych, w tym również naszych zwierząt domowych, zwłaszcza dlatego, ze nie widzimy tego, a skutki dla naszego zdrowia są bardzo niebezpieczne. Zawarte w atmosferze pyły z metalami ciężkimi przedostają się do gleby i opadają na rośliny, które to „konsumują”. Ciężkie metale przedostają się dalej do korzeni i następuje cała lawina skażenia środowiska, które dociera do naszych żołądków, dalej do krwi, stawów, wątroby i innych narządów. Zwierzęta hodowlane wypasane przy drogach jedzą to i w ten sposób włączane do łańcucha pokarmowego dostają się do naszego organizmu poprzez np.,. mięso, lub jeszcze warzywa sprzedawane na ulicznych straganach. Pierwiastki te nie ulegają biodegradacji, są one w niewielkich ilościach wydalane z naszego organizmu, a część wbija się jak sztylety w naszą tkankę łączną. Aby to zmienić należy zmienić środowisko w którym żyjemy co w dzisiejszych czasach jest to raczej nie możliwe.

Leave a reply